Meddelande
2017-01-19

Brett stöd i hela Finland för Vasas Gigafactory-projekt

Över 120 chefer och experter deltar i mötet som förbereder ansökan
Ministrarna Mika Lintilä och Kai Mykkänen: Vasa har alla resurser som behövs för att genomföra projektet

Samarbetsnätverket för Vasas Gigafactory-projekt samlas första gången i dag torsdag på Vasa universitets campus. I sammankomsten deltar över 120 företagsledare, sakkunniga, tjänstemän och forskare från hela Finland.

Tillställningens innehåll koncentrerar sig på centrala teman för fabriksprojektet, såsom elbilismrevolutionen, teknologiskt avancerade energilösningar samt praktiskt genomförande av jättelika investeringar. 

Talare är bl.a. Wärtsiläs koncernchef Jaakko Eskola, Fortums ansvariga chef för startupinvesteringar Anne Jalkala, ABB:s teknologichef Heikki Uusitalo, Talouselämäs chefredaktör Emilia Kullas samt den världsomspännande ingenjörsbyrån BuroHappold Engineerings partner Gavin Thompson. Därtill kommer presentationer att ges om t.ex. Valmet Automotives utvecklingsarbete gällande elbilar samt omvandlingen av pappersfabriken i Summa till en servercentral för Google. 

”Intresset har varit stort, deltagarantalet för tillställningen fylldes på ett par dagar. Gemensamt för deltagarna är förutom intresset att få höra om projektets nuläge även den oerhört stora ivern att få delta i förberedelserna för fabriksprojektet i praktiska workshoppar. Vi är helt tagna av att vi har en så här bred och högklassig samling aktörer som stöd", säger Vasas stadsdirektör Tomas Häyry

Tillställningen får också videohälsningar från näringsminister Mika Lintilä och utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen.

Lintilä berättade att om Teslas Gigafactory fås till Finland är det en del av en större historia d.v.s. den av regeringen godkända energi- och klimatstrategin. Ett av strategins mål är att det år 2030 finns åtminstone 250 000 elbilar i Finland.” Vasa besitter teknologiskt kunnande och industriell erfarenhet av stora investeringar”, sade Lintilä.

Mykkänen betonade att det i projektet behövs brett samarbete och att det bakom framgångsberättelser alltid finns mod att sikta tillräckligt högt." I Vasaregionen finns allt som behövs för att få Gigafactory: de bästa förutsättningarna, energiklustrets framgångshistoria, råvaror och rätt attityd”, konstaterade Mykkänen.

Vasas Gigafactory-projekt är som en smidig startup

Vid tillställningen har också entreprenörsföreningen för Vasas högskolestuderande Vaasa Entrepreneurship Society (VES) en synlig roll. Enligt Häyry passar detta ypperligt in i andan för hela projektet.

”Vid kickoffen utnyttjar vi en synnerligen bredbasig expertgrupps erfarenheter och visioner samt de studerandes djärva och kreativa tänkande. Det här lämpar sig väl för den ytterst effektiva handlingsmodell som vi ända sedan projektet offentliggjordes har tillämpat i vårt arbete.”

”Vi har fungerat som en startup i Gigafactory-projektet: smidigt och med låg organisation, inspirerade av ett gemensamt ambitiöst mål. Därför har vi kunnat gå framåt så här raskt”, berättar Häyry.

Vasa stad meddelade i december att staden ansöker om Teslas jättelika fabrik Gigafactory som tillverkar litiumjonbatterier. Om Vasas styrkor har redan det första dokumentet beretts avsett för internationell distribution. Utgående från det och åsikterna som samlas in från deltagarna i kickoffen utarbetas en noggrannare processbeskrivning, som kommer att användas i marknadsföringen av projektet.

Ytterligare uppgifter:
Tomas Häyry, Vasas stadsdirektör, tfn 040 540 5412, begäran om uppringning Ulla Huhmarsalo, tfn 06 325 1022