Lehdistötiedote
2017-05-23

Vaasan akkutehtaan rakentaminen mahdollista aloittaa jo kesällä 2018

Konsulttiyritys Gaian riippumattoman selvityksen mukaan Vaasalla on erinomaiset edellytykset sijoittaa alueelleen suuren kokoluokan akkutehdas. Nopeimmillaan rakennustyöt on mahdollista aloittaa kesällä 2018, mikäli alueiden tarkempi arviointi ja luvitus etenee suunnitellusti.

”Riippumaton selvitys palvelee suuren akkutehtaan tai muiden saman kokoluokan investointien saamista Vaasaan. Selvitys vastaa investoijien keskeisiin kysymyksiin ja tekee sijaintipäätöksen tekemisen heille helpommaksi. Selvitys palvelee mahdollisimman nopeita lupaprosesseja, lisäksi saimme arvokasta tietoa, miten voimme entisestään erottua kilpailijoistamme”, Vaasan kaupunginjohtaja Tomas Häyry sanoo.

Gaia arvioi selvityksissään tehtaan sijoituspaikkaa, lupaprosessien vaatimuksia sekä tehdasinvestointiin liittyviä riskejä. Hankkeessa tarvittavat luvat liittyvät muun muassa akkujen valmistuksessa käytettäviin kemikaaleihin sekä valmiiden akkujen varastointiin ja kuljetuksiin.

Esimerkiksi akkujen valmistukselle keskeisessä katodiprosessissa tarvitaan liuottimia, minkä vuoksi laitoshanke vaatine ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) ja ympäristöluvan. Tehtaalta tultaneen myös edellyttämään turvallisuusselvitystä liittyen kemikaalien laajamittaiseen käsittelyyn ja varastointiin. Sijaintipaikkojen olosuhteet tutkitaan osana kaavoitusta.

Gaian mukaan YVA-menettelyä sekä muita lupaprosesseja voidaan toteuttaa synergiassa kaavoitusprosessien kanssa ja näin varmistaa mahdollisimman jouheva ja nopea luvitus. Viranomaiset hyväksyvät turvallisuusarviot ja määrittelevät toiminnan rajat lainsäädännön mukaisesti.

”Teknisten valmiuksien ja tarvittavien lupien lisäksi hankkeessa on tärkeää sen sosiaalinen hyväksyttävyys. Tässäkään suhteessa meillä ei ole ongelmia, Vaasan seutu on ollut yksissä tuumin akkutehdashankkeen takana heti sen julkistamisesta lähtien”, Häyry sanoo.

Kestävän liiketoiminnan konsulttiyritys Gaia teki selvityksen akkutehdashankkeen edellytyksistä ja lupamenettelystä Vaasan kaupungin toimeksiannosta kevään 2017 aikana. Selvityksessä käytiin läpi Gigafactoryn kokoisen akkutehtaan sijaintivaatimuksia sekä akkujen valmistusprosessia ja siihen liittyviä tekijöitä. Työ jatkuu sijaintipaikkojen kaavoitukseen liittyvillä turvallisuustarkasteluilla.

”Gigafactory-hanke etenee suunnitelmiemme mukaisesti. Vaasa on jo useamman akkuvalmistajan valintalistalla, ja olemme saaneet paljon kiinnostavia yhteydenottoja myös monilta muilta energia-alan merkittäviltä yrityksiltä ympäri maailman”, Häyry kertoo.

Lisätietoja:
Tomas Häyry, Vaasan kaupunginjohtaja, p. 040 540 5412
Soittopyynnöt sihteeri Ulla Huhmarsalo, p. 06 325 1022