Meddelande
2017-05-23

Det är möjligt att batterifabriken i Vasa börjar byggs redan sommaren 2018

Enligt konsultföretaget Gaias oberoende utredning har Vasa strålande förutsättningar att placera en större batterifabrik på sitt område. Som snabbast går det att komma igång med byggarbetet under sommaren 2018, ifall de mer specifika uppskattningarna och tillståndsärendena för områdena framskrider enligt planerna.

”Den oberoende utredningen betjänar att få en stor batterifabrik eller andra investeringar av samma storlek till Vasa. Utredningen svarar på investerarnas centrala frågor och gör således fattandet av placeringsbeslutet lättare för dem. Utredningen betjänar så snabba tillståndsprocesser som möjligt, därtill fick vi värdefulla uppgifter om hur vi ytterligare kan profilera oss jämfört med våra konkurrenter”, säger Vasa stadsdirektör Tomas Häyry.

Gaia utvärderade i sin utredning placeringen av fabriken, kraven på tillståndsprocesserna samt de risker som ingår i fabriksinvesteringen. De tillstånd som behövs i processen berör bl.a. de kemikalier som ingår i batteritillverkningsprocessen och därtill lagringen och transporterna av de färdiga batterierna.

Exempelvis behövs solvens i de centrala katodprocesserna vid batteriproduktion, på grund av vilket fabriksprojektet med stor sannolikhet kräver miljökonsekvensbedömning (MKB) och miljötillstånd. I fråga om fabriken kommer man troligen även att förutsätta säkerhetsutredningar i fråga om storskalig behandling och lagring av kemikalier. Omständigheterna i förläggningsplatserna undersöks som en del av planläggningen.

Enligt Gaia kan MKB-förfarandet och andra tillståndsprocesser förverkligas i synergi med planläggningsprocesserna och således kan man försäkra en så smidig och snabb tillståndsprocess som möjligt. Myndigheterna godkänner säkerhetsuppskattningarna och fastställer gränserna för verksamheten enligt lagstiftningen.

”I tillägg till den tekniska beredskapen och de tillstånd som behövs är den sociala acceptabiliteten viktig. Även i detta förhållande har vi inga problem, då Vasanejden haft enhälligt stöd för batterifabriksprojektet ända sen det offentliggjordes”, berättar Häyry.

Konsultföretaget för hållbar affärsverksamhet Gaia utförde utredningen över batterifabrikens förutsättningar och tillståndsförfarande enligt uppdrag från Vasa stad under våren 2017. I utredningen gick man igenom kraven på placering av en batterifabrik i Gigafactory storlek, batteriernas tillverkningsprocess samt de faktorer som berör dessa. Arbetet fortsätter med de säkerhetskontroller som ingår i planläggningen av förläggningsplatsen.

”Gigafactoryprojektet framskrider enligt våra planer. Vasa finns redan på flera batteritillverkares vallista, och vi har fått flera intressanta kontakttagningar även från andra internationella företag inom energibranschen”, konstaterar Häyry.

Ytterligare uppgifter:
Tomas Häyry, Vasa stadsdirektör, tfn +358 40 540 5412
begäran om uppringning Ulla Huhmarsalo, tfn +358 6 325 1022